Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Hội nghị triển khai công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và xây dựng...

Ngày 30/01/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam tổ chức...

Prev Next

Tập huấn củng cố, nâng cao kiến thức về hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Để duy trì, cải tiến và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn củng cố, nâng cao kiến thức về hệ thống.
Góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi
Thực hiện Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 03/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc tham gia góp ý.
Giao lưu, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Ất Mùi 2015
Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã trao hơn 1.000 phần quà Tết cho các em nhỏ trên toàn tỉnh nhằm góp phần chăm lo, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số có điều kiện được đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi, đầm ấm.
Tết đầm ấm cho trẻ em và người nghèo
Cuối tuần qua, diễn ra nhiều hoạt động chăm lo Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo trên địa bàn tỉnh.
• Hội nghị triển khai công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và xây dựng Hệ thống Bảo vệ trẻ em năm 2015
• Tặng 400 áo ấm mùa đông cho trẻ em nghèo vùng cao
• Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 cho trẻ em
Cho vay xuất khẩu lao động từ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam
Triển khai cho vay xuất khẩu lao động
Thông báo về đợt kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc
Để khuyến khích những người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS chấp hành đúng các quy định của pháp luật Hàn Quốc về thời gian làm việc tại Hàn Quốc, cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc(HRĐ Korea) đã thông báo cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kế hoạch tổ chức kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính trong tháng 3/2014 dành cho những lao động hết hạn hợp đồng v
• Cơ hội việc làm năm 214
Quảng Nam được hỗ trợ 2.500 tấn gạo
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2592/QĐ-TTg, ngày 26/12/2013 cấp 3.833 tấn gạo hỗ trợ 03 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của bão. lũ
• Góp ý dự thảo Đề án thí điểm chính sách khuyến khích thoát nghèo giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 • Thông tư Bộ Xây dựng
  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
 • Thông tư Tài chính
  HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN NGUỒN VỐN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT KHU VỰC MIỀN TRUNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 48/2014/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO XÂY DỰNG NHÀ Ở PHÒNG, TRÁNH BÃO, LỤT KHU VỰC MIỀN TRUNG
 • Công văn UBND tinh Quảng Nam
  Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 • Thông tư Bộ Lao động - TB&XH
  Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước
 • Thông tư Bộ Nông nghiệp & PTNN
  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị định số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ
 • Công văn UBND tinh Quảng Nam
  v/v thực hiện công điện 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 • Công văn
  V/v Tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2015 trên địa bàn tỉnh