Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Phiếu tự kiểm tra pháp luật lao động

tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp

Prev Next

Đoàn TN Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014)
Đoàn TN Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014)
Thông báo kết luận của đồng chí Võ Duy Thông, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại cuộc họp giao ban ngày 07/02/2014
Ngày 07 tháng 02 năm 2014, đồng chí Võ Duy Thông, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc họp giao ban về đánh giá tình hình thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tháng 01 và chỉ đạo nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2014.
• Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
• Thông báo kết luận của đồng chí Võ Duy Thông, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại cuộc họp giao ban ngày 06/11/2013
HIỆP ĐỨC: VỚI CÔNG TÁC “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”
HIỆP ĐỨC: VỚI CÔNG TÁC “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”
Phước Sơn: Chậm giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a
Năm 2013, huyện Phước Sơn được UBND tỉnh phân bổ 37,388 tỷ đồng để thực hiện Nghị quyết 30a. Tuy nhiên tiến độ thực hiện còn chậm so yêu cầu đề ra, nhất là nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chính sách đặc thù của Nghị quyết.
• Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo năm 2013 của huyện Phước Sơn
• Thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo đặc thù của UBND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Bắc Trà My
• Huyện Bắc Trà My đã đầu tư 85.733.000.000 đồng xây dựng công trình cơ sở hạ tầng nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững.
Nội dung các chính sách cơ bản của Đề án khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014-2015
• Tìm cách hạn chế lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc
• Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai công tác năm 2014
• Thống kê quốc gia đầu tiên về lao động trẻ em
Tuyển chọn 80 lao động đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản
Nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động năm 2014
• Hội thảo công tác việc làm, xuất khẩu lao động năm 2014
• Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Nam: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ
• Ban Chỉ huy Quân sự Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2014