Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Giáo dục nghề nghiệp vì sự phát triển bền vững ()
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về Mô hình gắn kết doanh nghiệp Logistics với giáo dục nghề nghiệp: “Giải pháp nhân lực hậu Covid-19” ()
Muốn phát triển cái gì phải đầu tư cái đó ()
Ban hành danh mục sử dụng lao động đã qua đào tạo – giải pháp quan trọng để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia ()
Quan điểm, mục tiêu và các đột phá chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030 ()
Cơ chế đặt hàng sẽ nâng cao chất lượng đào tạo nghề ()
Tăng cường hợp tác với New Zealand phát triển giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề. ()
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được tổ chức nhân Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới ()
Hội thảo đối tác phát triển giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam ()
Hội thảo quốc tế "Phát triển và công nhận trình độ kỹ năng nghề cho thanh niên trong thời kỳ mới" ()
Ngày kỹ năng thanh niên thế giới: Tôn vinh lực lượng lao động trẻ ()
Sẽ ban hành danh mục ngành nghề người sử dụng lao động phải sử dụng lao động đã qua đào tạo ()
Giáo dục nghề nghiệp: Tập trung đẩy mạnh triển khai kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2020. ()
Thu hút đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp: Tăng tốc từ chính sách ()
Theo số liệu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay số lượng trường nghề tư thục chiếm khoảng 30% tổng trường nghề...
Cần khuyến khích doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề ()
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: học sinh chọn mô hình 9+, không lo thất nghiệp ()
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp làm việc với Hiệp hội cao đẳng, trung cấp kinh tế - kỹ thuật. ()
Tăng cường kết nối, hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ()
Giáo dục nghề nghiệp: Thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ()
Đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo nghề và giải quyết việc làm trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ()