Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Sở Lao Động Thương Binh Xã hội
Số/Ký hiệu: 499 /LĐTBXH-HCTH
Ngày ban hành: 31/03/2020
Người ký: Huỳnh Tấn Triều
Ngày hiệu lực: 31/03/2020
Công văn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
STTTập tin văn bảnKích thướcTải về
1 CV499-So_LD-31.3.2020_thuc_hien_Chi_thi_16.TTg_phong_chong_dich_Covid_cap_bach.doc 31.45 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19