Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 321 items in 17 pages
1 Thông báo
Số/Ký hiệu: 34/TB-LĐTBXH ; Người ký: Huỳnh Tấn Triều
Đã xem: 5 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước
03/08/2020
2 Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 859/STTTT-TTBCXB ; Người ký: Võ Văn Thơ
Đã xem: 7 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v tuyên truyền thực hiện Công điện 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế.
31/07/2020
3 Hướng dẫn của Ban tôn giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 63-HD/BTGTU ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 467 lượt / Tải về: 0 lượt

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020
28/04/2020
4 Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 06-CV/BCĐ-TBTT ; Người ký: Nguyễn Hữu Sáng
Đã xem: 711 lượt / Tải về: 0 lượt

v/v đẩy mạnh công tác truyền thông về Covid-19
02/04/2020
5 Công văn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 509/LĐTBXH-HCTH ; Người ký: Huỳnh Tấn Triều
Đã xem: 3124 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
01/04/2020
6 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 16/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 649 lượt / Tải về: 0 lượt

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
31/03/2020
7 Công văn của UBND tinh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1779 /UBND-KGVX ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 735 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnhth eo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
31/03/2020
8 Công văn của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 1777/UBND-KGVX ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 628 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v tăng cường xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19
31/03/2020
9 Công văn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 499 /LĐTBXH-HCTH ; Người ký: Huỳnh Tấn Triều
Đã xem: 642 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
31/03/2020
10 Công văn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 483/LĐTBXH-HCTH ; Người ký: Huỳnh Tấn Triều
Đã xem: 377 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
30/03/2020
11 Công văn của Tòa án nhân dân tối cao
Số/Ký hiệu: 45/TANDTC-PC ; Người ký: Nguyễn Hòa Bình
Đã xem: 241 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống bệnh dịch covid-19
30/03/2020
12 Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 11 /CT-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 166 lượt / Tải về: 0 lượt

Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID - 19
28/03/2020
13 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 15/CT-TTg ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 162 lượt / Tải về: 0 lượt

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
27/03/2020
14 Công văn của Tỉnh ủy Quảng Nam
Số/Ký hiệu: 2700-CV/TU ; Người ký: Lê Văn Dũng
Đã xem: 159 lượt / Tải về: 0 lượt

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh covid-19 trong thời gian cao điểm
26/03/2020
15 Công văn của Bộ Lao động - TB&XH
Số/Ký hiệu: 1046/LĐTBXH-QHLĐTL ; Người ký: Lê Văn Thanh
Đã xem: 186 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19
25/03/2020
16 Thông báo
Số/Ký hiệu: 217/TB-STTTT ; Người ký: Võ Văn Thơ
Đã xem: 289 lượt / Tải về: 0 lượt

V/v xuất bản phẩm “Du lịch Tam Kỳ” không được phép lưu hành trong và ngoài tỉnh Quảng Nam
13/03/2020
17 Kế hoạch UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 620 /KH-UBND ; Người ký: Trần Đình Tùng
Đã xem: 413 lượt / Tải về: 0 lượt

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12/02/2020
18 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 303/QĐ-UBND ; Người ký: Lê Trí Thanh
Đã xem: 504 lượt / Tải về: 0 lượt

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
02/02/2020
19 Quyết định UBND tỉnh
Số/Ký hiệu: 52/QĐ - UBND ; Người ký: Trần Văn Tân
Đã xem: 495 lượt / Tải về: 0 lượt

Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2019
07/01/2020
20 Nghị định của Chính phủ
Số/Ký hiệu: 73/2019/NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Đã xem: 942 lượt / Tải về: 0 lượt

Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
05/09/2019