Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam
Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam

Ngày 05/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam.

Ngày 03/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam.

Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam có 03 Chương, 15 Điều quy định các nội dung cụ thể về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc hoạt động; tổ chức quản lý, điều hành; tổ chức vận động ủng hộ Quỹ; nguồn thu, nội dung sử dụng Quỹ; xử lý hành vi vi phạm trong công tác vận động ủng hộ, quản lý, sử dụng Quỹ...

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em Quảng Nam trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Quỹ thực hiện chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; trong đó: Công tác lập dự toán, kế toán, quyết toán thu chi và quản lý các nguồn kinh phí của hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thực hiện theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ; đối với hoạt động “Bảo trợ trẻ em” thì thực hiện theo Thông tư số 87/2008/TT-BTC ngày 08/10/2008 của Bộ Tài chính.

Kinh phí hoạt động của Quỹ được khai thác trên tinh thần vận động sự đóng góp tự nguyện, bằng nhiều hình thức ủng hộ, tài trợ hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước, nước ngoài hoặc tiếp nhận tài trợ có mục đích, có ghi địa chỉ cụ thể để thực hiện theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ và hỗ trợ của ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và cho hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Hội, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam; đồng thời, tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, thành viên của tổ chức mình tham gia ủng hộ Quỹ.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 25/10/2019 .Lượt xem: 525 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức Hội thi Rung chuông vàng năm 2020
Tiếp nhận gần 05 tỷ đồng nguồn viện trợ phi chính phủ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Trung tâm Y tế TP.Hội An vừa tổ chức lễ ra mắt “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy” tại cộng đồng, đặt tại trụ sở Trung tâm Y tế thành phố, số 153 đường Lý Thường Kiệt.
Tập huấn Công tác xã hội đối với người khuyết tật
Các tin cũ hơn:
Tập huấn nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2019
Hội thảo Tư vấn chính sách, pháp luật cho người khuyết tật
Tập huấn giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách về người khuyết tật
Tập huấn về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ khuyết tật
Tập huấn nâng cao kiến thức về bạo lực trên cơ sở giới cho người khuyết tật
Tập huấn về tiếp cận lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải cho người khuyết tật
Nâng cao năng lực cán bộ nòng cốt Hội Người khuyết tật
Gặp mặt giao lưu nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam
Tư vấn chính sách, pháp luật cho người khuyết tật
    
1   2