Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Nam; theo đó, các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam gồm 08 phòng và tương đương (hiện nay, đang có 10 phòng và tương đương thuộc Sở).

 Ngày 15/11/2019, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 333/QĐ-LĐTBXH thành lập Phòng Hành chính tổng hợp trên cơ sở hợp nhất 03 phòng thuộc Sở (Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính). Tiếp đó, Giám đốc Sở cũng ban hành Quyết định số 334/QĐ-LĐTBXH quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng này theo hướng: Chuyển giao toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Sở và các phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở về Phòng Hành chính tổng hợp; điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Hành chính tổng hợp trên cơ sở sắp xếp, bố trí lại một số chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Sở; điều động toàn bộ công chức (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) và người lao động của 03 phòng nói trên về phòng mới.

Phòng Hành chính tổng hợp có 03 nhóm vị trí việc làm với tổng cộng 18 vị trí. Danh mục vị trí việc làm cụ thể như sau: Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành có các vị trí: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở. Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ có các vị trí: Quản lý tài chính - kế toán; quản lý kế hoạch - thống kê; pháp chế. Nhóm hỗ trợ, phục vụ có các vị trí: Tổ chức nhân sự; hành chính tổng hợp; hành chính một cửa; kế toán; thủ quỹ; công nghệ thông tin; quản trị công sở; văn thư; lưu trữ; nhân viên kỹ thuật; lái xe; phục vụ; bảo vệ.

Hiện nay, các phòng liên quan thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đang xúc tiến công tác chuẩn bị để thực hiện việc chuyển giao  nhân sự, biên chế, chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu... cũng như giải quyết các vấn đề liên quan khác để Phòng Hành chính tổng hợp chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2020.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 05/12/2019 .Lượt xem: 996 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Các tin cũ hơn:
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2019
HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH VĂN THƯ
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video