Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam về đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII; từ năm 2016 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong gắn với tinh giản biên chế công chức, viên chức thuộc Sở; trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo, thực hiện việc sắp xếp các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở ngày càng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh thì các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh gồm có 08 phòng và tương đương (phải sắp xếp để giảm 01 chi cục, 01 phòng thuộc Sở so với quy định của UBND tỉnh về cơ cấu tổ chức của Sở). Nhưng cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở sau khi sắp xếp đã giảm được 01 chi cục, 01 phòng và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Cụ thể như sau: Trong năm 2016, hai đơn vị Làng Hòa Bình Quảng Nam và Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam được sáp nhập thành Làng Hòa Bình Quảng Nam. Trong năm 2017, hai đơn vị Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi và tàn tật Quảng Nam và Trung tâm Xã hội Quảng Nam được hợp nhất thành Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam; đồng thời, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Quảng Nam được cơ cấu, chuyển đổi thành Cơ sở Cai nghiện ma túy Quảng Nam. Trong năm 2019, UBND tỉnh đã thực hiện chuyển đổi Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội Quảng Nam thành phòng chuyên môn thuộc Sở; thành lập Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam trên cơ sở sáp nhập hai Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước (Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Quảng Nam; Quỹ Bảo trợ trẻ em Quảng Nam); đồng thời, Sở đã thành lập Phòng Hành chính tổng hợp trên cơ sở hợp nhất 03 phòng thuộc Sở (Văn phòng, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính). Hiện nay, Sở đã xây dựng, trình UBND tỉnh Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó có 03 trường Trung cấp nghề trực thuộc Sở).

Từ khi được tổ chức lại với cơ cấu tổ chức, biên chế tinh gọn hơn, các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nói trên đã nhanh chóng ổn định đi vào hoạt động theo đơn vị mới; phát huy được hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và giải quyết các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động và đối tượng tại cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Sở, ngành.
Nguồn tin: Phòng Tổ chức cán bộ
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hương .Ngày đăng: 05/12/2019 .Lượt xem: 981 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Các tin cũ hơn:
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy với đội ngũ cán bộ nữ thuộc tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
Hướng dẫn của UBND tỉnh Quảng Nam về việc cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
HƯỚNG DẪN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện việc xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển
Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2019
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video