Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Ngày 12/5/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 148/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng có liên quan thuộc Sở.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành kèm theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các địa phương trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở là bộ phận thường trực của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, nắm bắt những vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời đề xuất, tham mưu Lãnh đạo Sở, Ban Chỉ đạo các biện pháp giải quyết phù hợp; tham mưu thực hiện công tác tổng hợp, thông tin, báo cáo theo chỉ đạo, quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Nam.

- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

         - Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.
Nguồn tin: Phòng Hành chính tổng hợp
Người đăng: Đỗ Gia Trinh .Ngày đăng: 15/05/2020 .Lượt xem: 262 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG
Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Quảng Nam tổ chức Hội thi Rung chuông vàng năm 2020
Tiếp nhận gần 05 tỷ đồng nguồn viện trợ phi chính phủ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Trung tâm Y tế TP.Hội An vừa tổ chức lễ ra mắt “Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy” tại cộng đồng, đặt tại trụ sở Trung tâm Y tế thành phố, số 153 đường Lý Thường Kiệt.
Tập huấn Công tác xã hội đối với người khuyết tật
Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam
Tập huấn nghiệp vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2019
Hội thảo Tư vấn chính sách, pháp luật cho người khuyết tật
Tập huấn giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách về người khuyết tật
    
1   2