Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020
Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2020

Nhằm tuyển dụng số lượng biên chế viên chức giáo viên mầm non, phổ thông công lập chưa sử dụng của năm 2020 để bổ sung, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh; ngày 10/8/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 4567/KH-UBND về thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 là: 1.783 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06): 426 chỉ tiêu; Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09): 947 chỉ tiêu; Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12): 250 chỉ tiêu; Giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15): 160 chỉ tiêu.

Thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 được thực hiện theo 2 vòng thi:

* Vòng thi thứ nhất (Vòng 1): Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 3 môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học. Cách tính kết quả thi vòng 1: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng của từng môn thi (kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học), nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên của từng môn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

* Vòng thi thứ 2 (Vòng 2): Thi viết, môn nghiệp vụ chuyên ngành (thời gian thi: 180 phút, bài thi có thang điểm 100 điểm).

Người đăng ký dự tuyển viên chức không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm:

+ Đối với giáo viên mầm non: Phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông: Phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên; có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (đối với giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở), bậc 2 (đối với giáo viên Trung học phổ thông) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đối với người dự tuyển vào giảng dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1, người dự tuyển vào giảng dạy môn Tiếng Anh cấp trung học phổ thông thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Việc thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tương đương với trình độ ngoại ngữ, tin học nêu trên được thực hiện theo Công văn số 2095/SNV-CCVC ngày 01/10/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Về địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký thi tuyển vào viên chức mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc huyện, thị xã, thành phố nào thì nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký thi tuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố đó. Đối với thí sinh đăng ký thi tuyển vào giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký thi tuyển tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: số 124B đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Về thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến thi vòng 1 vào tháng 9/2020, vòng 2 vào tháng 11/2020./.
Người đăng: Đỗ Gia Trinh .Ngày đăng: 17/08/2020 .Lượt xem: 1151 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chính phủ vừa ban hành Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Các tin cũ hơn:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua đối với các Cụm, Khối thi đua thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020.
HẠN CHẾ TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI NHÂN TIẾT THANH MINH ĐỂ GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam thực hiện sắp xếp các phòng, chi cục thuộc Sở theo Đề án vị trí việc làm
Tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức hành chính năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Một số nội dung quy định về cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Một số nội dung về viên chức được sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2020
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
Thành lập Phòng Hành chính tổng hợp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
QUỐC HỘI THÔNG QUA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)
Chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Sửa đổi, bổ sung Quy chế công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam
Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Kế hoạch của Tỉnh ủy Quảng Nam triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Quy chế công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video