Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
Thông tư số: 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số: 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chưc, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.
Thông tư quy định về quy tắc ứng xử chung, ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với các bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. Thông tư số: 01/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2021.
 Tải văn bản tại đây: /Portals/0/ThanhTra/2021/TT 01 cua Thanh tra CP ve quy tac ung xu.pdf
Người đăng: Phạm Thị Mận .Ngày đăng: 31/03/2021 .Lượt xem: 103 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Một số điểm mới của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011 thay thế cho Nghị định số 75/2012/ NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.
Quy chế Tiếp công dân của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2020
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video