Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác phân luồng học sinh và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2021

Ngày 28/4/2021, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác phân luồng học sinh và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, tham gia đồng chủ trì còn có các đồng chí: Trương Thị Lộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương  binh và Xã hội, Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự Hội nghị có trên 400 đại biểu là đại diện Thường trực UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban thuộc HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số Sở, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Lao động – Thương binh và  Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trường THPT, THCS và Trung tâm GDTX tỉnh; đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giữa),
Đồng chí Trương Thị Lộc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (bên trái),
Đồng chí Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (bên phải)
Theo báo cáo do đồng chí Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình bày: Năm 2020, do tình hình diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của đại dịch Covid-19, hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế - xã hội đều bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó hoạt động đào tạo và giải quyết việc làm. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ sở GDNN, công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đạt kết quả khá tốt. Tổng số tuyển mới GDNN là 32.816 người, có tổng số 26.663 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề nghiệp, tỷ lệ học sinh trung cấp, sinh viên cao đẳng sau tốt nghiệp ra trường có việc làm khoảng 70%, tỷ lệ người học các khóa đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng có việc làm bình quân khoảng 67,5%. Kết quả này đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh năm 2020 đạt 65% (trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo là 25%).

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như:  nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và một bộ phận người dân về GDNN chưa đầy đủ, công tác PLHS ở một số nơi chưa được chú trọng và triển khai triệt để, còn coi nhẹ vai trò của GDNN đối với đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS thuộc diện phân luồng năm 2020 được tuyển sinh vào các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh tuy có tăng so với các năm trước nhưng vẫn còn thấp; công tác tư vấn, tuyển sinh GDNN trên địa bàn đôi lúc đôi nơi còn chưa tốt, có hiện tượng chồng chéo, cạnh tranh không lành mạnh giữa các cơ sở GDNN.

(Toàn cảnh Hội nghị)
Về phương hướng, mục tiêu trong năm 2021: tiếp tục thực hiện tỷ lệ phân luồng đào tạo và tăng cường tuyển sinh học sinh THCS theo tinh thần chỉ đạo của trung ương và của tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo theo phương châm lấy chất lượng và hiệu quả đào tạo là mục tiêu hàng đầu, việc tuyển sinh phải gắn với tuyển dụng, việc làm sau tốt nghiệp; gắn GDNN với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2020- 2021 phân luồng năm 2021: 20%; tuyển mới các trình độ đào tạo của các cơ sở GDNN năm 2021 trên địa bàn tỉnh là 23.000 người (trong đó, cao đẳng: 2.500 người, trung cấp: 2.500 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 18.000 người; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề... 12.500 lượt người; giải quyết việc làm cho người sau học nghề ở các cơ sở GDNN trên 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 27% vào cuối năm 2021.

Tại Hội nghị cũng diễn ra ký kết hợp đồng, biên bản hợp tác trong tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng lao động giữa các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh

(Ký kết ghi nhớ hợp tác tại Hội nghị)
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời đề nghị ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian đến tập trung vào các nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm chuyển đổi nhận thức của toàn xã hội về học nghề, lập nghiệp, dần dần từng bước khắc phục tư tưởng phải học để có bằng cấp vào cơ quan nhà nước trong xã hội hiện nay. Việc tuyên truyền phải sâu rộng và cụ thể từng vấn đề, làm thế nào để toàn xã hội nhận thức được rằng hiện nay thị trường lao động đang rất cần lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Đặc biệt là tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh, làm thế nào để đông đảo cha mẹ học sinh và bản thân các em biết vào đại học không phải con đường duy nhất, vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp cũng là một con đường tiến thân bền vững phù hợp với điều kiện gia đình và bản thân của mỗi em.

2. Tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề theo các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách hiện hành. Theo đó, chỉ mở lớp dạy nghề đối với những nghề gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp, những nghề có khả năng giải quyết việc làm sau đào tạo tại doanh nghiệp hoặc người lao động phải có khả năng tự tạo việc làm, tìm việc làm; ưu tiên dạy nghề gắn với thoát nghèo bền vững, dạy nghề tại các xã xây dựng nông thôn mới, dạy nghề theo hợp đồng cung ứng lao động cho doanh nghiệp, dạy nghề cho người lao động có cam kết sẽ tìm được việc làm hoặc tự tạo được việc làm sau học nghề…

3. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo theo hướng kiểm soát đầu ra (chất lượng đào tạo và việc làm sau đào tạo); công khai chương trình đào tạo, chế độ chính sách của người học, việc làm sau đào tạo…; gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp ngay từ khâu xây dựng chương trình đào tạo và trong quá trình tổ chức đào tạo nhằm đảm bảo lực lượng lao động được đào tạo tại nhà trường đáp ứng được ngay yêu cầu của doanh nghiệp; ngành nghề đào tạo phải theo yêu cầu của thị trường lao động chứ không dựa trên năng lực sẵn có của cơ sở đào tạo.

4. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang thực hiện sáp nhập hai trường cao đảng, bốn trường trung cấp thành một trường với tên gọi là Trường Cao đẳng Quảng Nam Trường mới này sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2021. Với nguyên tắc liên tục và kế thừa, yêu cầu Trường Cao đẳng Quảng Nam tiếp nhận, kế thừa kết quả tuyển sinh năm 2021 của các trường, tiếp nhận tất cả các hợp đồng đào tạo, cung ứng lao động mà các trường đã ký kết trước đây và tại Hội nghị hôm nay.

5. Đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh phổ thông đạt được tỷ lệ theo Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy; đồng thời phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ phần luồng học sinh phổ theo theo Quyết định số 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất để tạo điều kiện cho các em tiếp cận với nghề nghiệp

6. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu đề xuất, tham mưu Tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đào tạo lao động của tỉnh trên cơ sở phù hợp với các chính sách Trung ương ban hành và thực tiễn tình hình của tỉnh, trong đó lưu ý đến chính sách hỗ trợ đào tạo cho các em học sinh tốt nghiệp THCS thuộc diện phân luồng; xây dựng hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh về cung - cầu lao động nhằm làm cơ sở cho việc hoạch định kế hoạch trung hạn, dài hạn về đào tạo lao động, hạn chế tình trạng đào tạo tràn lan, không theo nhu cầu của thị trường lao động.

Nguồn tin: Phòng Dạy nghề
Người đăng: Trần Đình Quế .Ngày đăng: 28/04/2021 .Lượt xem: 430 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thủ tướng Chính phủ: Yêu cầu tạo điều kiện cho trường nghề dạy chương trình Giáo dục thường xuyên
Các xu hướng phát triển GDNN trên thế giới
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH: Giáo dục nghề nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong quản lý Nhà nước
Chỉ thị 14/CT- TTg của Thủ tướng về Khuyến học: Tạo điều kiện để các cở sở GDNN giảng dạy văn hóa phổ thông
Đào tạo nghề kép: "Chìa khóa vàng" cung cấp nhân lực chất lượng cao ở Đức
Thành lập Trường Cao đẳng Quảng Nam
Làm thế nào để doanh nghiệp cũng là một nhà trường?
Chính phủ: Phải tạo điều kiện cho người học nghề học liên thông nâng cao
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT
Tiến tới hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp
Nâng mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp lên 1,5 triệu đồng/tháng
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng tọa đàm trực tuyến với Đại sứ Giáo dục quốc tế của Anh
Lần đầu tiên phát động cuộc thi viết về "Kỹ năng lao động Việt Nam"
Cuộc thi viết về Kỹ năng lao động: Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam
Thi kỹ năng nghề quốc gia: “Sân chơi” bổ ích tôn vinh, nâng tầm lao động có kỹ năng
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027
Triển khai thực hiện các văn bản mới ban hành và hướng dẫn một số nội dung về Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh năm 2021
Đào tạo văn hóa trong trường nghề Thực hiện tốt việc phân luồng
Hội thảo “Thiết kế cấu trúc của mô hình e-learning: kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam”
Tọa đàm khoa học “Chiến lược phát triển GDNN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Việt Nam xuất sắc giành Huy chương vàng Kỹ năng nghề Cơ điện tử online Châu Á- Thái Bình Dương
Phó Thủ tướng: Khẩn trương ban hành quy định dạy văn hóa trong trường nghề
Dạy văn hoá tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Hai việc cần làm ngay
Sẽ tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2021
Tiếng nói từ Hiệp hội GDNN và nghề CTXH Việt Nam góp phần quan trọng vào phát triển GDNN
Tăng cường hợp tác với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) về giáo dục nghề nghiệp và an sinh xã hội
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: “Ruộng bề bề không bằng có nghề trong tay”
Đổi mới Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 12: Sẽ mở rộng đối tượng dự thi
“Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo”
"Quảng Nam - vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo".
Chiến lược trung hạn giai đoạn 2021- 2023 của UNESCO-UNEVOC tập trung tăng cường năng lực và hợp tác GDNN giữa các quốc gia thành viên
Các xu hướng phát triển GDNN trên thế giới
Nâng cao năng lực cán bộ quản lý của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Thứ trưởng Lê Tấn Dũng làm việc với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
8 nhiệm vụ và giải pháp của giáo dục nghề nghiệp trong năm 2021
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video