Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
Báo cáo tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ
Báo cáo tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ
Nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh giảm bớt khó khăn do đại dịch COVID-19, năm 2021 Chính phủ không ban hành Nghị định về mức lương tối thiểu vùng, Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 vẫn tiếp tục áp dụng trong năm 2021. 
Để có cơ cở báo cáo tình hình thực hiện, những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo chỉ đạo của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1517/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 25/5/2021 và Công văn số 3130/UBND-KGVX ngày 26/5/2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1093/LĐTBXH-LĐVL ngày 01/6/2021 đề nghị:
1. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo Biểu mẫu số 1
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức rà soát, tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình áp dụng và thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng; những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng ở địa phương năm 2022 theo Biểu mẫu số 2
3. Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh:
Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, đánh giá, tham mưu báo cáo về tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mức lương tối thiểu vùng, địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh mức lương và địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2022 theo Biểu mẫu số 3
Biểu mẫu báo cáo gửi về Sở trước ngày 08/6/2021 hoặc gửi theo hộp thư điện tử tại địa chỉ: ldtlbhxh11@gmail.com để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Nam./.Nguồn tin: Phòng Lao động - Việc làm
Người đăng: Lê Na Ly .Ngày đăng: 01/06/2021 .Lượt xem: 258 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Doanh nghiệp thực hiện quản lý lao động và báo cáo định kỳ tình hình sử dụng lao động
Tăng cường hợp tác về lĩnh vực lao động, phát triển nguồn nhân lực hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
Các tin cũ hơn:
Việt Nam sẽ có thêm 3% GDP từ người khuyết tật
Đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động
Quản lý chặt chẽ các trường hợp chuyên gia nước ngoài và thân nhân xin phép nhập cảnh vào làm việc
Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở sản xuất trong các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Yêu cầu các doanh nghiệp triển khai một số biện pháp trước diến biến mới của dịch bệnh Covid-19
Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan
Thanh lý, ký lại hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước khi xuất cảnh
Tuyển thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản khóa II - năm 2021
Phát động Tháng công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Báo cáo tác động của dịch Covid-19 đến tình hình lao động, việc làm quý I năm 2021
Nâng cao chất lượng việc làm, gắn kết việc làm và giáo dục nghề nghiệp
Hội thảo tham vấn Chương trình Hợp tác Quốc gia Việt Nam – ILO về việc làm bền vững khu vực phía Nam
Quý I/2021: 9,1 triệu lao động từ 15 tuổi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Diễn đàn đối thoại cấp cao về lao động di cư và ra mắt Nghiên cứu so sánh về quản lý lao động di cư trong ASEAN
Có 3 bằng đại học nhưng vẫn thất nghiệp là một thực trạng ở Việt Nam
Thông báo tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức – Khóa 7 đợt 2 (Năm 2021)
Hàn Quốc gia hạn thời gian cư trú và hợp đồng 01 năm đối với lao động E9
Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số
Tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
    
1   2  
    
    
xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video