Tuyên truyền dự phòng nghiện ma tuý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1404/KH-UBND ngày 15/3/2023 về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh năm 2023. Để tăng cường công tác dự phòng nghiẹn ma tuý cho học sinh, sinh viên trên địa bàn, từ ngày 20/4/2023 đến ngày 15/5/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma tuý tại Đại học Quảng Nam và một số trường Trung học phổ thông trên địa bàn các huyện Tiên Phước, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn; với hơn 4.500 học sinh, sinh viên tham dự.

Tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch 1522/KH-UBND ngày 17/3/2023, theo đó để tập trung công tác phòng ngừa bị mua bán đối với nhóm có nguy cơ cao ở các địa phương có người đồng bào thiểu số sinh sống, có điều kiện kinh tế khó khăn, từ ngày 13 - 18/4/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức tuyên tuyền tại 04 trường trung học phổ thông trên địa bàn các huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn và Nam Giang; với hơn 2.300 giáo viên và học sinh tham dự.

Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1522/KH-UBND về việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh năm 2023, với các nội dung chính như sau:

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2023

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1405/KH-UBND về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2023, với các nội dung chính như sau:

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2023

Để tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định mới trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý; quản lý chặt chẽ các đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, nghiện ma tuý trên địa bàn; từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội hỗ trợ cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc; tích cực hỗ trợ người sau cai nghiện hoà nhập với cộng đồng; qua đó đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại Kế hoạch số 1404/KH-UBND ngày 15/3/2023 về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau:

Họp Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Nam

Thực hiện Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý Quảng Nam và Quyết định số 38/QĐ-BCHXLTH ngày 12/02/2018 về quy chế hoạt động của Ban và để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời khi xảy ra các tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở Cai nghiện ma tuý Quảng Nam trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 28/12/2022, Sở LĐ-TB&XH tổ chức họp Ban Chỉ huy xử lý tình huống học viên gây rối, bỏ trốn tập thể tại Cơ sở cai nghiện ma tuý Quảng Nam.

Hội nghị tập huấn “hướng dẫn các chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người; các kiến thức, kỹ năng cơ bản, hỗ trợ, tiếp cận, can thiệp tâm lý đối với nạn nhân bị mua bán” năm 2022

Ngày 05/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn “hướng dẫn các chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người; các kiến thức, kỹ năng cơ bản, hỗ trợ, tiếp cận, can thiệp tâm lý đối với nạn nhân bị mua bán” năm 2022, tại thành phố Tam Kỳ; Thành phần mời tham dự Hội nghị tập huấn là đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác phòng, chống mua bán người ở các ngành UBMTTQVN, Đoàn TN, Hội LHPN, Công an, LĐ-TB&XH ở tỉnh, ở các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ làm công tác tư vấn tại Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam.
Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 và năm 2023

Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 và năm 2023

06/04/2023 | 09:31 AM
Vào sáng ngày 04/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2022-2025 và năm 2023. Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu là đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Quảng Nam, các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.