Kết quả 02 năm thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện các quy định mới về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý theo Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ, kết quả cụ thể như sau:

Tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại một số địa phương và đơn vị trường học trên địa bàn

Thực hiện Kế hoạch số 1405/KH-UBND ngày 15/3/2023 về thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2023; Chương trình công tác năm 2023, từ ngày 25/9/2023 đến ngày 23/10/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 07 lớp tuyên truyền phòng, chống mại dâm tại mốt số địa phương và đơn vị trường học ở các huyện, thành phố Hội An, Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Trà My; với hơn 2.700 cán bộ, học sinh và người dân tham dự.

Chùm phóng sự tuyên truyền về phòng chống ma tuý

Để tăng cường các hoạt động tuyên truyền vào Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 3229/KH-UBND ngày 26/5/2023; thực hiện Chương trình công tác năm của Sở LĐ-TB&XH năm 2023 trên lĩnh vực phòng, chống ma tuý, Sở LĐ-TB&XH phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam xây dựng và phát sóng chùm phóng sự về công tác dự phòng nghiện ma tuý, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn.

Phóng sự mua bán người: Ai cũng có thể là nạn nhân bị mua bán

Để tăng cường các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Công văn số 4399/UBNDNCKS ngày 07/7/2023; hướng dẫn của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tại Công văn số 314/PCTNXH-HTNNBMB ngày 07/7/2023 và thực hiện Chương trình công tác năm 2023 trên lĩnh vực phòng, chống mua bán người, Sở LĐ- TB&XH phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam xây dựng và phát sóng phóng sự về nội dung công tác phòng, ngừa và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua với tiêu đề “Ai cũng có thể là nạn nhân bị mua bán”

Tham vấn dự phòng bị mua bán người và hướng dẫn một số kỹ năng phòng, ngừa

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, ngừa mua bán người trên đại bàn tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 1522/KH-UBND ngày 17/3/2023 và nhằm tăng cường các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người - 30/7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tham vấn dự phòng bị mua bán người và hướng dẫn một số kỹ năng phòng, ngừa tại một số địa phương miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống, cụ thể tổ chức tại các huyện Nam Giang, Hiệp Đức, Nam Trà My.
Vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ Thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại (Tiểu dự án 1 – Dự án 6) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ Thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại (Tiểu dự án 1 – Dự án 6) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

13/11/2023 | 10:42 AM
Thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 – Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 theo Thông tư số 06/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 21/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam trong thiết lập Cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo phân công của UBND tỉnh, tuy nhiên đến nay gặp nhiều khó khăn vướng mắt, chưa thực hiện, giải ngân được.

Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 và năm 2023

Tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2025 và năm 2023

06/04/2023 | 09:31 AM
Vào sáng ngày 04/4/2023, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giai đoạn 2022-2025 và năm 2023. Tham dự Hội nghị có trên 100 đại biểu là đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Quảng Nam, các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm GDNN và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.