QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam
Tiêu đề QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam
Mô tả ngắn Ngày 05/01/2023 Sở LĐ-TB&XH phát hành Quyết định số 170/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với tổng số kinh phí phân bổ lần 1 là 100,249 tỷ đồng; trong đó chi Quản lý hành chính 11,045 tỷ đồng, chi Đảm bảo xã hội 88,604 tỷ đồng, chi sự nghiệp đào tạo 600 triệu đồng.
Tải về

Nội dung liên quan