THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Quảng Nam

- Địa chỉ : 11 Nguyễn Chí Thanh - tp. Tam Kỳ - Quảng Nam
- Điện thoại: 02353.852514 - Fax : 02353.812392

Bản đồ chỉ dẫn