Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai tổ chức thực hiện phòng chống dịch covid-19

Sở lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai tổ chức thực hiện phòng chống dịch covid-19

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của các Sở, ngành chuyên môn, trong thời gian qua, Lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, tích cực các công tác, hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 


Sở tổ chức họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh (ngày 03/02/2020)

 

 

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch trong tháng 01/2020, Sở đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; ban hành các văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và phòng Lao động-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố thông qua các hình thức phù hợp kịp thời phổ biến cho tất cả công chức, viên chức, người lao động, đối tượng, học sinh, sinh viên của phòng, đơn vị quản lý biết các thông tin, kiến thức về phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra để hiểu rõ và thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng; không được chủ quan, không để dịch lây lan; hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người; phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”.
 


Họp BCĐ và các phòng, đơn vị về công tác phòng, chống dịch bệnh

 

 

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Lao động-TB&XH, các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội; không tổ chức các hội nghị, hội thảo, phiên giao dịch việc làm,... trong thời gian Việt Nam công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã giao phòng Lao động-Việc làm tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý, cập nhật thông tin về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và người lao động của tỉnh làm việc ở nước ngoài; đã cử 3 công chức của Sở tham gia các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (của tỉnh) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài; tổ chức tổ công tác làm việc với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (COVID-19) đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm để phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; hướng dẫn kịp thời cho các doanh nghiệp về tiền lương người lao động trong thời gian ngừng việc (do dịch bệnh) theo quy định.

Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam trực thuộc Sở tổ chức thông tin, quán triệt tới người lao động các nội dung của hai Công văn: số 106/TTLĐNN-TCLĐ ngày 17/02/2020 và số 118/TTLĐNN-HTVL ngày 25/02/2020 của Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) về việc phối hợp tuyên truyền và triển khai phòng chống dịch Covid-19 đối với người lao động đang làm việc tại nước ngoài. Tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp Trung tâm Lao động ngoài nước đang triển khai để hỗ trợ người lao động đang làm việc ở nước ngoài phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm kịp thời hỗ trợ người lao động trong những trường hợp khẩn cấp; khuyến cáo người lao động đang làm việc ở nước ngoài và những lao động đã có kế hoạch xuất cảnh theo các Chương trình Trung tâm Lao động ngoài nước đang triển khai. Hướng dẫn chi tiết việc kết nối, cài đặt và sử dụng ứng dụng App kết nối COLAB SOS tại địa chỉ website: www.colab.gov.vn. Theo dõi số lao động bất hợp pháp của tỉnh Quảng Nam ở các địa phương theo số liệu của Trung tâm Lao động ngoài nước để có phương án phòng, chống dịch.

Giao Thủ trưởng các đơn vị bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công...  xây dựng phương án ứng phó hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chấp hành việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học; tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch trong cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên, thực hiện tiêu độc, khử trùng trường lớp, vệ sinh chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các công tác, hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn ngành, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh./.

Tin liên quan