Tiếp nhận gần 05 tỷ đồng nguồn viện trợ phi chính phủ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tiếp nhận gần 05 tỷ đồng nguồn viện trợ phi chính phủ hỗ trợ cho học sinh, sinh viên nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 Phê duyệt Chương trình “Cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, cấp lương thực cho trẻ em suy dinh dưỡng tại các trường Mẫu giáo,Tiểu học trên địa bàn tỉnh” do Tổ chức Children of Vietnam (COV) tài trợ.

        Chủ Chương trình là Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam, chịu trách nhiệm phối hợp với Tổ chức COV và các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, sử dụng và quản lý nguồn viện trợ.

       Chương trình được triển khai 01 năm (từ 01/01/2020 - 31/12/2020); mục tiêu tạo điều kiện cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, cải thiện điều kiện học tập; cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em nghèo tại các vùng khó khăn.

http://sldtbxhqnam.gov.vn/Portals/0/Vanphong/ban%20tin%20bao%20tro%20XH.jpg

         Kết quả mong đợi của Chương trình có 85 em (55 học sinh, 30 sinh viên) nghèo được cấp học bổng, dụng cụ học tập; 10.016 trẻ em mẫu giáo, tiểu học được hỗ trợ gạo, cháo dinh dưỡng.

Nguồn tin: Phòng Bảo trợ xã hội

 

Tin liên quan