Quảng Nam được hỗ trợ 2.500 tấn gạo

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 2592/QĐ-TTg, ngày 26/12/2013 cấp 3.833 tấn gạo hỗ trợ 03 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của bão. lũ

Các địa phương bị ảnh hưởng của bão, lũ được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gạo đợt này là Thừa Thiên Huế (1.000 tấn), Phú Yên (333 tấn) và Quảng Nam (2.500 tấn)

Tin liên quan