Tổng kết đào tạo thí điểm 12 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc

Sáng ngày 14/01/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đào tạo thí điểm 12 nghề chất lượng cao cấp độ quốc tế theo các bộ chương trình chuyển giao từ Úc. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo cục nghề nghiệp, ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, bà Nguyễn Thị Việt Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; đại diện Đại sứ quán Úc tại Hà Nội, lãnh đạo học Viện Chisholm, Úc; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng 25 trường cao đẳng thực hiện thí điểm đào tạo nghề Úc và một số trường cao đẳng khác trên cả nước; đại diện sinh viên một số trường cao đẳng tham gia chương trình đào tạo thí điểm.