Sẽ tuyên dương học viên xuất sắc của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp


 Kế hoạch của Bộ LĐ-TB&XH nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng môi trường và tạo động lực cho học sinh, sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu, phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp.

Thông qua các hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Học viên phải đạt tiêu chí kết quả học tập xếp loại xuất sắc: Điểm trung bình chung học tập năm học năm 2019 – 2020 đạt từ 3,6/4 trở lên (với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 9,0/10 trở lên (với các trường đào tạo theo niên chế).

Cùng đó, đạt một trong các tiêu chí sau:

Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải nhất, nhì, ba cấp trường trở lên;

Có sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên cứu khoa học có giá trị được áp dụng.

Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng chế, cấp giấy phép xuất bản;

Đạt giải thưởng nhất, nhì, ba các kỳ thi cấp tỉnh.

Riêng đối với học sinh, sinh viên đạt giải thưởng các kỳ thi quốc gia, khu vực, thế giới kết quả học tập xếp loại đạt từ loại khá trở lên (đạt 2,5/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ và 7,0/10 trở lên đối với trường đào tạo theo niên chế); đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, kết quả học tập xếp loại giỏi trở lên (đạt 3,2/4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ và 8,0/10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế).

 Về đạo đức lối sống, học viên phải có kết quả rèn luyện đạt loại xuất sắc hoặc 90 điểm trở lên (thang điểm 100). Cùng đó, dạt thêm một trong các tiêu chí sau:

Tham gia tích cực các hoạt động Đoàn, Hội và các hoạt động tình nguyện cấp trường tổ chức trở lên;

Đạt các giải thưởng nhất, nhì, ba một trong các cuộc thi: nâng cao nhận thức của học sinh về kiến thức pháp luật; tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên;

Đạt các giải thưởng nhất, nhì, ba các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; các hội diễn văn nghệ cấp trường trở lên.

Theo đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức lựa chọn, giới thiệu học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu theo các tiêu chuẩn trên, gửi lên Sở LĐ-TB&XH của tỉnh, thành phố (trước ngày 25/3)  

Sở LĐ-TB&XH các tỉnh thành tổ chức xét chọn và có công văn giới thiệu và hồ sơ kèm theo gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (trước ngày 15/4).

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ thành lập Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu cấp trung ương. Số lượng xét chọn tối đa 130 học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu.

Lễ tuyên dương dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 5/2020 tại Hà Nội.

Tin liên quan