Đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo trực tuyến thời kỳ dịch bệnh COVID-19

Sáng ngày 25/3/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức cuộc họp bàn về công tác tuyển sinh, đào tạo trực tuyến trong bối cảnh ứng phó với dịch bệnh COVID -19. Tham dự và chỉ đạo cuộc họp có Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh, Phó Tổng Cục trưởng Trương Anh Dũng, Phó Tổng Cục trưởng Đỗ Năng Khánh và Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Thị Việt Hương; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục. Tham dự cuộc họp còn có đại diện lãnh đạo một số trường cao đẳng.

Tại cuộc họp, ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy cho biết hiện nay việc tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên được thực hiện tại quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn và Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc phương thức tích lũy mô – đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tôt nghiệp. Tuy nhiên, để triển khai đào tạo trực tuyến tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay cần làm rõ cũng như thêm một số hướng dẫn và quy định cụ thể.

Toàn cảnh cuộc họp

Các đại biểu tham dự cuộc họp đều cho rằng, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đẩy mạnh đào tạo trực tuyến. Do đặc thù của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo cầm tay chỉ việc, gắn với thực hành, thực tập nên việc thực hiện đào tạo trực tuyến cần được nghiên cứu cẩn thận, mức độ triển khai đến đâu. Bên cạnh thiết bị máy móc, công nghệ và hạ tầng công nghệ thông tin cần phải có thì đào tạo trực tuyến cần nguồn tài nguyên, học liệu chuẩn cho người học.

Ngoài ra còn đòi hỏi trình độ tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ giảng viên cũng như học sinh sinh viên khi tham gia đào tạo trực tuyến. Đa số các đại biểu cho rằng trước khi triển khai đào tạo trực tuyến, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải xây dựng quy chế đào tạo trực tuyến trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và phù hợp với điều kiện thực tế của trường và tương thích với từng đối tượng người học ở các trình độ đào tạo giáo dục nghề nghiệp. Triển khai thực hiện đào tạo trực tuyến như thế nào để đạt chất lượng. Bên cạnh đó, việc thi kiểm tra đánh giá học sinh sinh viên qua đào tạo trực tuyến; việc quy đổi thời gian giảng dạy trực tuyến của giảng viên để tính toán chế độ cho nhà giáo giảng dạy trực tuyến vẫn là những vướng mắc mà các trường cần được hướng dẫn cụ thể.

Về công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, đa số các đại biểu đều cho rằng cần đẩy mạnh tuyển sinh trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục tăng cường hơn nữa và đa dạng hóa công tác truyền thông, hướng nghiệp để thay đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh về tầm quan trọng của giáo giáo dục nghề nghiệp, đồng thời giúp phụ huynh, học sinh tiếp cận tốt với các công cụ tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp đã được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai tốt trong thời gian qua như Ứng dụng Chọn nghề, Trang Thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp,…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Cục trưởng Nguyễn Hồng Minh chỉ đạo các Vụ, đơn vị cần rà soát lại quy định về quản lý đào tạo nói chung và đào tạo từ xa trực tuyến nói riêng. Trước mắt cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn kịp thời để các trường triển khai thực hiện đào tạo trực tuyến. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng phương án đầu tư, sử dụng phần mềm triển khai đào tạo trực tuyến trên cơ sở văn bản hướng dẫn, đảm bảo thực hiện đạt chất lượng. Tổng Cục trưởng đề nghị các Vụ, đơn vị nghiên cứu, đề xuất Hội nghị tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp theo hình thức trực tuyến trong thời gian tới; giao Văn phòng Tổng cục nghiên cứu triển khai họp trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trong nội bộ cơ quan Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Tin liên quan