Cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên Trang thông tin tra cứu văn bằng

Ngày 26/3/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 441/LĐTBXH-DN về việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên Trang thông tin tra cứu văn bằng. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai cập nhật đầy đủ dữ liệu văn bằng Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 01/01/2017 đến nay vào hệ thống dữ liệu của Trang thông tin tra cứu văn bằng tại địa chỉ http://vanbang.gov.vnhttp://vanbang.gdnn.gov.vn (và liên tục cập nhật thông tin khi cấp văn bằng mới). Khuyến khích các trường cập nhật đầy đủ toàn bộ dữ liệu văn bằng đơn vị mình đã cấp cho người học từ trước đến nay. Thời gian hoàn thành việc nhập dữ liệu văn bằng trước ngày 30/6/2020.

2. Để hoàn thiện dần dữ liệu và công bố trên Trang thông tin tra cứu văn bằng kịp thời, các trường có thể cung cấp dữ liệu văn bằng theo lớp học, khóa học tốt nghiệp, 6 tháng hoặc 1 năm và gửi thông tin về địa chỉ theo Tài liệu hướng dẫn cập nhật dữ liệu cho Trang thông tin tra cứu văn bằng. Các dữ liệu được gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ kiểm tra và cập nhật ngay lên Trang thông tin tra cứu văn bằng..

(Tài liệu hướng dẫn được đăng tải tại địa chỉ: “http://gdnn.gov.vn/Tài nguyên/Vănp hòng” hoặc “http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/ DocID/3190/Default.aspx)”

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các trường liên hệ về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, qua số điện thoại: 0243.9746655 hoặc 0828.915566; địa chỉ hòm thư điện tử: tk.gdnn@molisa.gov.vn hoặc thongkedvt@gmail.com để được giải đáp.Tải văn bản tại đây

Tin liên quan