Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11

Ngày 06/3/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có văn bản số 518/TCGDNN-KNN về việc lùi thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đến cuối tháng 4 năm 2020.

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tiếp tục có văn bản số 726/TCGDNN ngày 03/4/2020 thông báo tiếp tục lùi thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 đến khi tình hình dịch Covid-19 ổn định và được kiểm soát, thời gian tổ chức kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia sẽ được Tổng cục Giáo dục ngghề nghiệp thông báo chính thức đến các Đoàn dự thi trước 02 tháng.

Tải văn bản tại đây./.

Tin liên quan