Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hướng dẫn đăng ký đào tạo trực tuyến môn học chung Tin học, Ngoại ngữ

Ngày 14/4/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp  ban hành Công văn số 790/TCGDNN-ĐTCQ hướng dẫn đăng ký đào tạo trực tuyến môn học chung Tin học, Ngoại ngữ và tham khảo bài giảng điện tử. Theo đó, để hỗ trợ các trường trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức và quản lý đào tạo của các nhà trường, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức xây dựng 02 chương trình đào tạo trực tuyến cho môn học tiếng Anh và Tin học thuộc khối các môn học chung bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng. Chương trình được thiết kế trên nền tảng web, có địa chỉ: https://mhctructuyen.gdnn.gov.vn (hoặc có thể truy cập qua website của Vụ Đào tạo chính quy tại địa chỉ: hhttp://daotaocq.gdnn.gov.vn).

Để triển khai đào tạo trực tuyến cho môn học tiếng Anh và Tin học nêu trên, đề nghị các trường rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho đào tạo theo yêu cầu tại Phụ lục 1 và đăng ký đầy đủ thông tin theo biểu mẫu tại Phụ lục 2, gửi về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (qua Vụ Đào tạo chính quy, địa chỉ 37B Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Email: dncq.gdnn@molisa.gov.vn hoặc vudaotaochinhquy@gmail.com) để theo dõi, quản lý, cấp tài khoản quản trị và hướng dẫn sử dụng chương trình. 

Ngoài ra, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đã xây dựng và nâng cấp phần mềm tạo bài giảng điện tử, các trường có thể tham khảo phần mềm, các bài giảng trực tuyến, hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ http://baigiang.gdnn.gov.vn để triển khai đào tạo trực tuyến./. 

Công văn số 790/TCGDNN-ĐTCQ (tải tại đây)
Phụ lục Công văn số 790/TCGDNN-ĐTCQ (tải tại đây)

 


Tin liên quan