Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020 (lần 2)

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp vừa có Thông báo số 906/TB-TCGDNN ngày 29/4/2020 (tải văn bản tại đây) về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020 (lần 2) với các nội dung sau:

1. Thời gian: 5 ngày (lịch học cụ thể sẽ thông báo sau).

2. Đối tượng: người được cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp cấp trước ngày 15/5/2018 và thẻ còn hạn (theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp), có nhu cầu bồi dưỡng để cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

3. Kinh phí:

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ hỗ trợ kinh phí về địa điểm đào tạo, tài liệu, giảng viên.

- Đơn vị, cá nhân tham dự lớp học chi trả chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí khác theo quy định.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi đăng ký (theo mẫu đính kèm Thông báo số 906/TB-TCGDNN ngày 29/4/2020) cùng bản photo thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, qua: Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, 37B - Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 30/5/2020. Bản điện tử gửi về email: lienhtp@molisa.gov.vn.

Mọi thông tin chi tiết, các đơn vị, cá nhân liên hệ: Phòng Đào tạo và Quản lý kiểm định viên, Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, ĐT: 0243.9780894; Cán bộ theo dõi: Đ/c Hoàng Thị Liên, DĐ: 0916.017418./.


Tin liên quan