Thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2020

Thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo năm 2020

      Thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2014/LĐTBXH-TTr ngày 22/6/2020 về định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020; ngày 17/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. 

Để chuẩn bị cho đợt thanh tra nêu trên được thực hiện chu đáo, kịp thời, đúng quy định; Sở Lao động - TBXH đề nghị lãnh đạo các địa phương tải đề cương thanh tra, các biểu mẫu và tiến hành kiểm tra, rà soát, thống kê, báo cáo theo đề cươngcác biểu mẫu theo yêu cầu của nội dung thanh tra. Thời gian gửi báo cáo về Sở (qua Thanh tra Sở) trước ngày 20/9/2020; đồng thời tổng hợp hồ sơ, tài liệu liên quan để chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra (trước khi thanh tra, Sở sẽ gửi Quyết định thành lập Đoàn thanh tra và thông báo Kế hoạch làm việc với từng địa phương).

            Đề nghị lãnh đạo các địa phương nêu trên triển khai thực hiện theo nội dung Công văn này; trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa rõ đề nghị liên hệ trực tiếp với Thanh tra Sở hoặc qua số điện thoại 02352.210785 để được hướng dẫn, trao đổi cụ thể thêm.

Tin liên quan