Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn về hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Q-office), thư điện tử công vụ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn về hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Q-office), thư điện tử công vụ

Từ ngày 20/7/2020 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã triển khai, chính thức sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Q-office) mới và hệ thống mail công vụ tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. Sau hơn 02 tháng sử dụng, nnhìn chung tại cơ quan Sở sử dụng rất hiệu quả các phần mềm trên, ngược lại các đơn vị trực thuộc Sở vẫn còn nhiều lúng túng, vướng mắc trong quá trình sử dụng (đặc biệt là Q-office và chữ ký số).

Để góp phần triển khai sử dụng hiệu quả, đồng bộ các phần mềm trên; vào sáng ngày 30/9/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam tổ chức tập huấn (lần 2) về Q-office mới, mail công vụ, chữ ký số cho lãnh đạo, văn thư, viên chức phụ trách công nghệ thông tin, phụ trách bộ phận hành chính, tổng hợp của 10 đơn vị trực thuộc Sở.

Trong thời gian tập huấn, các báo cáo viên và học viên đã cùng nhau củng cố lại các nội dung lý thuyết cơ bản và tăng cường thực hành các thao tác trong quy trình sử dụng phần mềm theo từng lĩnh vực công việc (như: Văn thư; lãnh đạo đơn vị; công chức, viên chức tham mưu trực tiếp). Từ những trao đổi, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đề xuất với đơn vị có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hơn hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Q-office) trong thời gian đến./.