Quy chế Tiếp công dân của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Quy chế Tiếp công dân của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

        Ngày 31/3/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số: 83/QĐ-LĐTBXH về Quy chế tiếp công dân, tại Quyết định này quy định thời gian tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân như sau:
Thời gian tiếp công dân
1. Thời gian tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.
- Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút;
- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
2. Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp dân của Sở vào ngày 01 và ngày 15 hằng tháng (nếu đúng vào ngày Lễ, ngày nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp); trường hợp Giám đốc Sở bận công việc đột xuất thì giao cho Phó Giám đốc Sở trực tiếp tiếp công dân.
Ngoài ra, Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp công dân đột xuất liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách theo quy định của Luật Tiếp công dân.
Lịch tiếp công dân được thông báo bằng văn bản, niêm yết tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hoặc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Địa điểm tiếp công dân
 Việc tiếp công dân được thực hiện thường xuyên tại Phòng tiếp dân của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. Địa chỉ: Số 11-  đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tải văn bản tại đây: /Portals/0/ThanhTra/2021/Quy che tiep cong dan cua So LDTBXH nam 2021.signed.pdf

Tin liên quan