Hỗ trợ ưu tiên nhập cảnh đối với nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật tay nghề cao (gọi chung là chuyên gia) vào làm việc tại doanh nghiệp đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19

Hỗ trợ ưu tiên nhập cảnh đối với nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật tay nghề cao (gọi chung là chuyên gia) vào làm việc tại doanh nghiệp đảm bảo quy định về phòng chống dịch COVID-19

Theo quy định tại các văn bản: Công văn số 2913/UBND-TH ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quản lý chặt chẽ hơn nữa các trường hợp chuyên gia nước ngoài và thân nhân xin phép nhập cảnh vào làm việc, Hướng dẫn số 72/HD-BCĐ ngày 01/6/2021 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh hướng dẫn Quy trình đón tiếp, giám sát và cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam và Công văn số 1117/LĐTBXH-LĐVL ngày 04/6/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về hỗ trợ, quản lý người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động tay nghề cao và thân nhân nhập cảnh Việt Nam để làm việc, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đề nghị hỗ trợ ưu tiên nhập cảnh đối với nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật tay nghề cao (gọi chung là chuyên gia) vào làm việc tại doanh nghiệp khi thật sự có nhu cầu cấp thiết.

 

* Hồ sơ đề nghị hỗ trợ ưu tiên nhập cảnh gồm có:

- Văn bản đề nghị nêu rõ nhu cầu, lý do xin nhập cảnh, thời gian lưu trú tại Việt Nam, thông tin địa chỉ, số điện thoại, email của doanh nghiệp;

- Danh sách người nhập cảnh (họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, vị trí công việc, chức danh công việc);

- Phương án tiếp đón, giám sát và cách ly y tế đối với người nước ngoài;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân của doanh nghiệp và tài liệu chứng minh về các lý do ưu tiên nhập cảnh như: Bản sao giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ, xác nhận hoặc thư giới thiệu làm việc, giấy tờ xác nhận thân nhân hoặc các giấy tờ khác chứng minh lý do ưu tiên nhập cảnh; trường hợp thuộc diện phải cấp GPLĐ, xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ thì phải có bản sao văn bản đã chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật (giấy tờ của nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và chứng thực theo quy định).

* Doanh nghiệp gửi hồ sơ hỗ trợ ưu tiên nhập cảnh đến:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

- Sở Y tế, 

- Sở Ngoại vụ, 

- Công an tỉnh Quảng Nam; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ ưu tiên nhập cảnh.

Văn bản hướng dẫn tải tại đây: Hướng dẫn số 72/HD-BCĐ; Công văn số 1117/LĐTBXH-LĐVL.

Tin liên quan