Hướng dẫn doanh nghiệp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Doanh nghiệp định kỳ báo cáo tình hình sử dụng lao động qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Công văn số 376/CVL-QLLĐ ngày 10/6/2021 của Cục Việc làm về triển khai báo cáo tình hình thay đổi lao động qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 

1. Định kỳ 6 tháng và hàng năm người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình sử dụng lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện. 

2. Cách thức thực hiện: doanh nghiệp thực hiện báo cáo liên thông trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) thông qua dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chọn tên thủ tục liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình sử dụng lao động, sau khi điền đầy đủ, chính xác các thông tin vào biểu mẫu, doanh nghiệp sẽ chọn cơ quan nhận báo cáo (trong đó có cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Hướng dẫn chi tiết thao tác báo cáo qua Cổng dịch vụ công Quốc gia tại Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Công văn số 3187/BHXH-CNTT ngày 08/10/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện dịch vụ công của ngành trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện, doanh nghiệp liên hệ tổng đài hỗ trợ của Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc tổng đài hỗ trợ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tải Quyết định số 1040/QĐ-BHXH và Công văn số 3187/BHXH-CNTT để triển khai báo cáo theo đúng quy định./.

Tin liên quan