UBND tỉnh họp thảo luận Đề án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ và công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2026

Chiều ngày 16/7/2021, UBND tỉnh họp thảo luận để thống nhất thông qua Đề án xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2026 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan.

 

Đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND itỉnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Lao động Thương binh Xã hội trình bày những nội dung cơ bản về việc xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sỹ, nhà bia ghi tên liệt sỹ trên địa bàn tỉnh hiện nay đã và đang đặt ra nhiều vấn đề mang tính hết sức cấp bách.

Trải qua gần nửa thế kỷ chiến đấu giành độc lập bảo vệ Tổ quốc, hàng triệu cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm qua, cùng với việc thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân, Đảng, Nhà nước, các ngành, các đoàn thể cùng toàn dân, toàn quân đã có nhiều cố gắng tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ, xây dựng nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sỹ... thể hiện lòng tôn kính, uống nước nhớ nguồn đối với liệt sỹ, việc làm đó đã có tác dụng tích cực giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã rất quan tâm đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các anh hùng liệt sỹ, các gia đình có công với nước, đã thường xuyên quan tâm chú trọng việc xây dựng nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ, mộ và nghĩa trang liệt sỹ bảo đảm sạch đẹp, tôn nghiêm và đáp ứng được nhu cầu thăm viếng, là nơi để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, các cơ quan đơn vị đến tưởng niệm, dâng hương, thắp nến tri ân các liệt sỹ vào dịp lễ, Tết hàng năm và các dịp tổ chức sự kiện trọng đại khác.

Đến nay toàn tỉnh đã được nhà nước công nhận trên 65.400 liệt sỹ...Ngoài ra còn có rất nhiều liệt sỹ quê ở mọi miền tổ quốc đến tham gia chiến đấu và hi sinh hiện được an táng trong các nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh Quảng Nam. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 162 công trình ghi công các Anh hùng liệt sỹ (131 nghĩa trang liệt sỹ, 31 công trình ghi công liệt sỹ ngoài nghĩa trang liệt sỹ).

Qua khảo sát thực tế hiện nay, mộ liệt sỹ trong nghĩa trang hư hỏng xuống cấp cần sửa chữa nâng cấp có 72 nghĩa trang liệt sỹ có nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng cần phải được đầu tư tôn tạo, sửa chữa và xây mới. Cụ thể: 20.401 mộ; 24 tượng đài; 34 nhà bia/bia ghi tên liệt sỹ; 09 cổng ngõ; 23 tường rào; 36 sân hành lễ; 10 sân nền lối đi bộ; 70 hệ thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây xanh. Xây mới 01 nhà bia và cải tạo, nâng cấp 10 nhà bia ghi tên liệt sỹ. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư xây dựng đề án là trên 216 tỷ đồng.

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các nội dung đề xuất của dự thảo đề án và tiếp tục giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội tổ chức lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh để sớm tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ và công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2026 trình Hội động nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 3, Khóa X. Công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ cấp trung ương đến cơ sở, tỏ lòng tri ân của thế hệ hôm nay đến những người đã hi sinh vì độc lập tự do của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tiếp tục động viên mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

 

Tin liên quan