Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc và nghe Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo các Đề án trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa X

Sáng ngày 13/8/2021, đồng chí Trần Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo nội dung trình kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.