Hướng dẫn "Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong cơ sở cách ly" cho trẻ em và người sắp thành niên

Để an toàn cho bạn và cho cả cộng đồng điều quan trọng nhất bạn phải làm trước hết là làm theo những yêu cầu hoặc hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế và quy định của nơi cách li bạn đang ở.