SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP, NGHỊ QUYẾT SỐ 126/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Ngày 05/5/2022, tại Khách sạn ven sông Bàn Thạch (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì Hội nghị. 

Đ/c Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ngành của tỉnh: Công thương, Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp; đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Thaco, Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung, Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung, Trường Cao đẳng Phương Đông, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo cán bộ HTX Miền Trung - Tây Nguyên, Trường Trung cấp ASEAN, Trường Trung cấp Quảng Đông, Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Quảng Nam, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân; đặc biệt, đại diện hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã về dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nêu khái quát tình hình và yêu cầu đặt ra trong triển khai thực hiện thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ và chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cũng như tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 10/11 chính sách quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ được triển khai thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh đã góp phần giúp cho nhiều người lao động, người sử dụng lao động ổn định thu nhập, việc làm, duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh. Ông Nguyễn Quí Quý cũng nhấn mạnh ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và mục đích của việc tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm tiếp tục phổ biến, hướng dẫn, trao đổi, thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc để các cơ quan chức năng có hướng tháo gỡ nhằm nâng cao hơn hiệu quả thực hiện các chính sách nêu trên; đặc biệt là để các doanh nghiệp kịp thời lập hồ sơ, thủ tục đề nghị giải quyết chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đảm bảo theo thời gian quy định.

Sau khi nghe đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nghiệp vụ về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ và chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; đại diện các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về các băn khoăn, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách này tại đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, các Sở, ngành tham dự Hội nghị đã thông tin, hướng dẫn, làm rõ các vấn đề được nêu tại Hội nghị.

 

 

Đại diện một số Doanh nghiệp phát biểu tại Hội nghi

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khái quát lại các nội dung Hội nghị đã chia sẻ, thảo luận và mong muốn các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm phối hợp triển khai thực hiện các chính sách nêu trên đảm bảo tiến độ đề ra và chặt chẽ, đúng đối tượng quy định. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức đào tạo, đào tạo lại, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động, góp phần phục hồi sản xuất - kinh doanh sau đại dịch Covid-19; đặc biệt, cần chủ động phối hợp với người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ. Nhân Hội nghị này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trong thời gian đến đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo theo hướng kiểm soát đầu ra (chất lượng đào tạo và việc làm sau đào tạo); gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp ngay từ khâu xây dựng chương trình đào tạo và trong quá trình tổ chức đào tạo để lực lượng lao động được đào tạo tại nhà trường đáp ứng được ngay yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp; ngành nghề đào tạo phải theo yêu cầu của thị trường lao động; tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đào tạo lao động

Tin liên quan