Quảng Nam hướng tới tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Hướng tới kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là quan tâm đến thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng

Thông qua các hoạt động Kỷ niệm thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công. Tiếp tục tăng cường việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân; đẩy mạnh phong trào thi đua “xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng với Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động chính trong thời gian này như: Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân và xã, phường làm tốt công tác Thương binh - Liệt sĩ cấp tỉnh; Tổ chức trồng cây lưu niệm và Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn; Tuyên truyền vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm tạo nguồn lực thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công; sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà đối tượng người có công. Tổ chức kiểm tra, chỉnh trang và vệ sinh tất cả các nơi thờ cúng liệt sĩ (Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm và Nhà Bia tưởng niệm liệt sĩ...) trên địa bàn tỉnh đảm bảo sạch đẹp, tôn nghiêm có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc. Tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sĩ đến thăm, viếng
mộ liệt sĩ.  Tiếp tục tìm kiếm và vận động nhân dân phát hiện mộ liệt sĩ để quy tập
hài cốt liệt sĩ về an táng trong nghĩa trang liệt sĩ. Triển khai thực hiện Đề án cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công liệt sĩ theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tổ chức thăm, tặng quà/tặng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng tại tỉnh Thanh Hóa; tham dự hội nghị biểu dương người có công toàn quốc nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về Ưu đãi người có công với cách mạng và các Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi khác. Tiếp tục rà soát, giải quyết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế  độ ưu đãi, đảm bảo tất cả người có công với cách mạng được thụ hưởng các chế độ ưu đãi đúng theo quy định. Thực hiện tốt việc điều dưỡng cho Người có công và thân nhân người cócông theo quy định. Tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố và nguồn xã hội hóa hợp pháp khác. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời phát hiện đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi trong việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tuyên truyền ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7); các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội đối với công tác Thương binh - Liệt sĩ gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm của tỉnh. Tuyên truyền biểu dương các tập thể và các nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”; gương người có công tiêu biểu: chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của xã hội.  

Ủy ban nhân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, hướng dẫn việc thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh; chuẩn bị các điều kiện để Lãnh đạo tỉnh đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh trân trọng, chu đáo, kịp thời./.

Tin liên quan