Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022

Về Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022

Nhằm đổi mới, liên kết và ứng dụng công nghệ số giới thiệu, quảng bá, trưng bày dự án, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu xứ Quảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và hướng dẫn sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; đẩy mạnh liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; kết nối Hội đồng cố vấn khởi nghiệp, phát triển phong trào khởi nghiệp sáng tạo thanh niên, nông dân, phụ nữ, học sinh, sinh viên; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo - Chuyển đổi số - sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Nam lần thứ Ba- TechFest Quang Nam 2022 với Chủ đề: Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng. Ngày hội TechFest Quang Nam 2022 sẽ diễn ra trong thời gian 04 ngày (từ ngày 16 đến ngày 19/6/2022) tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam. Ban Tổ chức gồm có: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam; Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, các Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, tham gia tổ chức Ngày hội TechFest Quang Nam 2022 còn có Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam và các Hội/Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

Trong khuôn khổ Ngày hội TechFest Quang Nam 2022 sẽ diễn ra các sự kiện, hội nghị, hội thảo, diễn đàn bám sát Kế hoạch Hệ sinh thái tỉnh đến năm 2025; lồng ghép trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo của Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ, học sinh, sinh viên, các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và kết nối mạng lưới khởi nghiệp khu vực miền Trung - Tây nguyên, cả nước và quốc tế.

Các hoạt động chính của Ngày hội TechFest Quang Nam 2022: (1) Ngày 16/6/2022: Khai mạc TechFest Quang Nam lần thứ 3 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số - du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng”  ra mắt Hội đồng cố vấn khởi nghiệp tỉnh; Hội thảo “Kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tư vấn, cố vấn, nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới Khởi nghiệp miền Trung - Tây nguyên”. (2) Ngày 17/6/2022: Hội thảo “Chuyển đổi số với chương trình phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản và sản phẩm OCOP”; Hội thảo “Chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam”. (3) Ngày 18/6/2022: Diễn đàn “Thanh niên Quảng Nam với khởi nghiệp sáng tạo phát triển quê hương” và tuyên dương tấm gương thanh niên khởi nghiệp xuất sắc; Hội nghị “Định vị sản phẩm địa phương trong du lịch xanh”. (4) Ngày 19/6/2022: Chương trình “Phát động phụ nữ khởi nghiệp năm 2022” và tuyên dương tấm gương phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu; Bế mạc TechFest Quang Nam lần thứ 3.

Hiện nay, Ban Điều hành Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh vàcác Sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam đang xúc tiến công tác chuẩn bị để Ngày hội TechFest Quang Nam 2022 diễn ra thành công, đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra.

Tin liên quan