HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM NĂM 2022

TRIỂN KHAI TỔ CHỨC HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM LẦN THỨ VII - NĂM 2022

Nhằm phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo của giảng viên, giáo viên, sinh viên, học viên và thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; định kỳ ba năm một lần, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc. Theo đánh giá của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, nhiều sản phẩm được trao giải tại các hội thi vừa qua không chỉ đáp ứng yêu cầu dạy và học mà còn được đánh giá là có khả năng thương mại hóa; hầu hết các thiết bị dự thi đều sử dụng vật tư dễ tìm, có hình thức đẹp, giá thành rẻ nên có tính ứng dụng cao.

Năm 2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII  tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong thời gian qua, các địa phương trên toàn quốc đang tập trung triển khai tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh để lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu tham gia Hội thi toàn quốc. 

Về Hội thi cấp tỉnh năm 2022: Đối tượng dự thi là tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm đang công tác, giảng dạy, học tập tại các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề ngiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là cơ sở GDNN); thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi dưới hình thức các mô hình, dụng cụ, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình đào tạo là thiết bị đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở hoặc được cơ sở GDNN xét chọn đăng ký tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh. Việc xét trao giải cho tập thể, cá nhân được quy định cụ thể trong Quy chế Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi (gồm đại diện các Sở, ngành và các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh) ban hành. Cơ cấu giải thưởng cho tác giả hoặc nhóm tác giả: Giải nhất, giải nhì, giải ba và giải khuyến khích; việc xét giải được căn cứ vào điểm thi của các thiết bị và xét theo thứ tự từ cao xuống thấp thực hiện trong khuôn khổ từng tiểu ban. Cơ cấu giải tập thể: Giải nhất, giải nhì, giải ba; căn cứ số lượng giải và thứ tự ưu tiên theo số giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích đạt được của các cơ sở GDNN để xét giải tập thể.

        Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam năm 2022; các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh đang lập hồ sơ thiết bị dự thi gửi về Sở. Trên cơ sở kết quả chấm chọn tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ lựa chọn các thiết bị tiêu biểu tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII./.

Tin liên quan