Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022

Nhằm phát huy tiềm năng nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; lựa chọn các thiết bị có chất lượng để tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI (gọi tắt là Hội thi).

Hội thi sẽ diễn ra trong thời gian 04 ngày, từ ngày 01/8 đến ngày 04/8/2022 tại Trường Cao đẳng Quảng Nam (cơ sở 224 đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam). Lễ Khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 02/8/2022; dự kiến Lễ Bế mạc lúc 14 giờ 00 phút ngày 04/8/2022.  

Đến nay, 07 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký tham gia Hội thi với tổng cộng 17 thiết bị dự thi. Đây là các mô hình, dụng cụ, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình đào tạo của các đơn vị; các thiết bị này đã đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở hoặc được cơ sở giáo dục nghề nghiệp xét chọn đăng ký dự thi. Trong đó, Trường Cao đẳng Quảng Nam: 05 thiết bị; Trường Cao đẳng  Y tế Quảng Nam, Trường Cao đẳng Thaco: 03 thiết bị/đơn vị; Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung, Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung: 02 thiết bị/đơn vị; Trung tâm Dạy nghề Thanh niên Quảng Nam, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam: 01 thiết bị/đơn vị.

Trên cơ sở số lượng, nhóm ngành nghề đào tạo của thiết bị đăng ký dự thi sẽ cơ cấu thành 02 tiểu ban. Việc chấm, xét giải thưởng các thiết bị dự thi được thực hiện trong khuôn khổ từng tiểu ban. Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao giải thưởng cho tác giả (hoặc nhóm tác giả) và giải tập thể. Việc xét giải cho tác giả (hoặc nhóm tác giả) được căn cứ vào điểm thi của các thiết bị và xét theo thứ tự từ cao xuống thấp thực hiện trong khuôn khổ của từng tiểu ban; mỗi tiểu ban có 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và các giải khuyến khích. Căn cứ số lượng giải và thứ tự ưu tiên theo số giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích đạt được của các đơn vị dự thi để xét giải tập thể với 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba. Trước ngày 20/7/2022, các đơn vị gửi hồ sơ thiết bị dự thi về thường trực Ban Tổ chức Hội thi (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam); trước khai mạc Hội thi 01 ngày, các đơn vị nộp hồ sơ thiết bị dự thi (07 bản/thiết bị dự thi) cho Thư ký Hội đồng Giám khảo để tổ chức chấm chọn, trao giải theo Quy chế Hội thi được Ban Tổ chức ban hành. Kinh phí tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI do ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn huy động hợp pháp khác. 

Hiện nay, Trường Cao đẳng Quảng Nam (đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi lần này) đã xây dựng kế hoạch chi tiết để phối hợp với các phòng có liên quan thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam chuẩn bị tốt các điều kiện góp phần tổ chức thành công Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022./.

Họp bàn triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI

 

Tin liên quan