Đang diễn ra các hoạt động của Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022

Ngày thứ nhất: Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022

Sau thời gian chuẩn bị, từ sáng ngày 01/8/2022, tại Trường Cao đẳng Quảng Nam (cơ sở 224 đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã chính thức diễn ra một số hoạt động trong khuôn khổ Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận vị trí theo sắp xếp của Ban Tổ chức Hội thi và lắp đặt, kiểm tra vận hành thử các thiết bị dự thi. Ban Tổ chức Hội thi đã làm việc với Trưởng các Đoàn tham gia Hội thi để bốc thăm thứ tự chấm thi đối với từng thiết bị dự thi và thống nhất công tác chuẩn bị cho Lễ Khai mạc, Bế mạc và các nội dung liên quan khác. Hội đồng Giám khảo Hội thi đã tổ chức họp; theo đó, trong buổi chiều ngày 01/8/2022 đã triển khai công tác chấm chọn đối với 04 thiết bị dự thi đầu tiên  của Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi Miền Trung, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam, Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Sau đây là một số hình ảnh trong ngày đầu tiên diễn ra Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022.