Khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội về chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện khảo sát về mức độ hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH đối với người lao động và người sử dụng lao động

Thực hiện Công văn số 1668/LĐTBXH-BHXH ngày 24/5/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội về chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội. Để góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện khảo sát về mức độ hài lòng đối với chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH đối với người lao động và người sử dụng lao động, cụ thể như sau:

  1. Doanh nghiệp cung cấp thông tin khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH theo Mẫu phiếu dành cho người sử dụng lao động (Mẫu 1).
  2. Triển khai cho từ 03 đến 05 người lao động của doanh nghiệp (người đã hưởng ít nhất một chế độ ngắn hạn) cung cấp thông tin khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về chất lượng cung ứng dịch vụ của cơ quan BHXH theo Mẫu phiếu dành cho người lao động (Mẫu 2).

Để cuộc khảo sát đạt kết quả tốt nhất, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện và gửi Phiếu khảo sát (có đóng dấu treo của doanh nghiệp trên mỗi phiếu) về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: Phòng Lao động – Việc làm - Số 11, Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ trước ngày 20/8/2022.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có nội dung chưa rõ, xin vui lòng liên hệ Phòng Lao động - Việc làm theo SĐT: 02353.831.090 hoặc 0985.520.481.

        Tải Mẫu 1

        Tải Mẫu 2

Tin liên quan