Tổng kết Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam năm 2022

Về kết quả của Hội thi cấp tỉnh và chuẩn bị tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII - Năm 2022.

Vào sáng ngày 04/8/2022 tại Trường Cao đẳng Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã tổ chức bế mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Nam lần thứ VI - Năm 2022. 

Trên cơ sở kết quả chấm chọn của Hội đồng Giám khảo đối với 16 thiết bị dự thi; Ban Tổ chức Hội thi đã thông báo kết quả và tổ chức trao thưởng cho các tập thể và các cá nhân là tác giả, đồng tác giả của thiết bị đạt giải. Về giải toàn đoàn: Trường Cao đẳng Thaco đạt giải Nhất; Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung đạt giải Nhì và Trường Cao đẳng Quảng Nam đạt giải Ba. Trưởng Ban Tổ chức Hội thi đã trao giấy chứng nhận cho các tác giả, nhóm tác giả của thiết bị dự thi. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể đạt giải toàn đoàn và các cá nhân có thiết bị đạt giải tại Hội thi. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam đã tặng Bằng khen cho 02 nhóm tác giả có thiết bị đạt giải Nhất tại Hội thi là nhóm tác giả Phan Văn Tuân, Nguyễn Chu Tân, Trịnh Hưng Thịnh thuộc Trường Cao đẳng Thaco và nhóm tác giả Lê Duy Nhân, Hồ Văn Vinh, Nguyễn Văn Đông thuộc Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung.

Căn cứ kết quả đánh giá thiết bị tại Hội thi lần này và cơ cấu ngành nghề tại Hội thi toàn quốc; Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo Hội thi đã thống nhất chọn 08 thiết bị tiêu biểu để tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII - Năm 2022; trong đó, Trường Cao đẳng Thaco, Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung, Trường Cao đẳng Quảng Nam: Mỗi đơn vị có 02 thiết bị; Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thuỷ lợi Miền Trung và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam: Mỗi đơn vị có 01 thiết bị.  

Hiện nay, các tác giả, nhóm tác giả đang khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện các thiết bị, mô hình nêu trên để tham gia, phấn đấu đạt thành tích cao tại Hội thi toàn quốc sẽ được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức trong tháng 10/2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam trao tặng Giấy khen cho các đơn vị đạt giải toàn đoàn.