UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh

Ngày 19.8.2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 5485/UBND-KGVX về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022

Tin liên quan