Khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII - Năm 2022

Sau thời gian chuẩn bị, vào sáng ngày 10/10/2022, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu (cơ sở 2), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Lễ Khai mạc Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII - Năm 2022. Hội thi sẽ diễn ra trong thời gian 05 ngày, từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022.

Hội thi lần này có tổng cộng 381 thiết bị dự thi của 57 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương tham gia; tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thiết bị tham gia dự thi là 191 cơ sở. Bắt đầu từ chiều ngày 10/10/2022 đến chiều ngày 13/10/2022, các Tiểu ban Giám khảo sẽ tiến hành đánh giá, chấm điểm các thiết bị dự thi làm cơ sở để khen thưởng, trao giải theo Quy định tổ chức Hôi thi được Ban Tổ chức Hội thi ban hành tại Quyết định số 510/QĐ-HTTB ngày 15/9/2022. 

Về số lượng giải thưởng, đối với giải tác giả/nhóm tác giả: Có tối đa 30 giải Nhất, 45 giải Nhì, 75 giải Ba và 200 giải Khuyến khích; đối với giải tập thể: Có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba. Về hình thức khen thưởng, thiết bị dự thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm tiền thưởng theo quy định); thiết bị dự thi đạt giải Khuyến khích được tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (kèm tiền thưởng); các đoàn đạt giải tập thể được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (kèm tiền thưởng).

Thông qua Hội thi, các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và sinh viên, học sinh có cơ hội phát huy năng lực nghiên cứu, sáng tạo, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy và học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hội thi còn là dịp để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc tham quan, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp./.

Quang cảnh nơi tổ chức Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII