Tập huấn khởi nghiệp sáng tạo cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp; thông tin, tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Ngày 28/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 02 lớp tập huấn với chủ đề: “Học sinh, sinh viên Quảng Nam với khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” cho gần 300 em học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Quảng Nam và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã Miền Trung - Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học sinh, sinh viên đã cùng báo cáo viên của lớp tìm hiểu về: Các khái niệm, nội dung cơ bản liên quan về lập nghiệp, khởi sự kinh doanh, Starup (khởi nghiệp), Innovation starup; cách thức xây dựng “ngân hàng ý tưởng khởi nghiệp”; tinh thần - thái độ - kiến thức - kỹ năng - công cụ cần có đối với người khởi nghiệp; cơ hội và thách thức đối với học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ khi còn “trên ghế nhà trường”…

Việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên trong phong trào khởi nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng gắn với vấn đề tìm việc làm, tự tạo việc làm của các em sau khi tốt nghiệp. Trong thời gian qua, nhiều học sinh, sinh viên đã khởi nghiệp thành công trở thành những doanh nhân trẻ thành đạt; tuy nhiên, số lượng này vẫn còn ít (nhất là đối với học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp). Vì vậy, trong thời gian đến, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp