Tổ chức Hội nghị tập huấn “hướng dẫn các chính sách pháp luật về công tác phòng, chống mại dâm; các kiến thức, kỹ năng cơ bản, hỗ trợ, tiếp cận, can thiệp tâm lý đối với người bán dâm” năm 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Sở LĐ-TB&XH trên lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp Hội nghị tập huấn “hướng dẫn các chính sách pháp luật về công tác phòng, chống mại dâm; các kiến thức, kỹ năng cơ bản, hỗ trợ, tiếp cận, can thiệp tâm lý đối với người bán dâm” năm 2022, tại thành phố Tam Kỳ; Thành phần mời tham dự lớp Hội nghị tập huấn: Đội trưởng và thành viên phụ trách công tác phòng, chống mại dâm của Đội kiểm tra liên ngành ở tỉnh, ở các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ làm công tác tư vấn của Trung tâm Công tác xã hội Quảng Nam; Đại diện UBND các xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố: Phú Ninh, Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ.

Tại các lớp Hội nghị tập huấn các đại biểu được thông tin về thực trạng về tệ nạn mại dâm ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua; Quan điểm Nhà nước Việt Nam về phòng, chống mại dâm; được hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm (Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/3/2003, Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ); trang bị bị các kiến thức, kỹ năng tiếp cận, can thiệp tâm ký, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Các đại biểu cũng đã tích cực tham gia thảo luận, nêu rõ thực trạng hiện nay về công tác phòng, chống mại dâm ở địa phương, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác này.

Nhìn chung, lớp Hội nghị tập huấn đã hoàn tốt mục tiêu đề ra, qua đó tăng cường phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng, chống mại dâm; trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống mại dâm trên địa bàn; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành các cấp, trong thời gian tới./.

 

Một số hình ảnh tại lớp Hội nghị tập huấn