Hội nghị tập huấn “hướng dẫn các chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người; các kiến thức, kỹ năng cơ bản, hỗ trợ, tiếp cận, can thiệp tâm lý đối với nạn nhân bị mua bán” năm 2022

Ngày 05/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn “hướng dẫn các chính sách pháp luật về phòng, chống mua bán người; các kiến thức, kỹ năng cơ bản, hỗ trợ, tiếp cận, can thiệp tâm lý đối với nạn nhân bị mua bán” năm 2022, tại thành phố Tam Kỳ; Thành phần mời tham dự Hội nghị tập huấn là đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác phòng, chống mua bán người ở các ngành UBMTTQVN, Đoàn TN, Hội LHPN, Công an, LĐ-TB&XH ở tỉnh, ở các huyện, thị xã, thành phố và cán bộ làm công tác tư vấn tại Trung tâm công tác xã hội Quảng Nam.

Tại Hội nghị các đại biểu được thông tin về thực trạng về tệ nạn mua bán người hiện nay trên thế giới, ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua; hướng dẫn một số các quy định về hành vi mua bán người; công tác xác minh, xác định nạn nhân bị mua bán; các chính sách bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân bị mua bán theo Luật phòng, chống mua bán người; thực hiện quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, đại biểu cũng được trang bị kiến thức về tâm lý, các kỹ năng tư vấn, tham vấn, can thiệp, hỗ trợ đối với nạn nhân bị mua bán trở về. Hội nghị cũng đã trao đổi, chia sẻ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định trong công tác này.

Qua lớp Hội nghị tập huấn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn đã được nâng cao kiến thức pháp luật, trang bị các kỹ năng cần thiết để phục vụ trong công tác./.

Một số hình ảnh tại lớp Hội nghị tập huấn