Hội thảo khu vực về thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban CEDAW và Ủy ban Công ước về Quyền trẻ em về quốc tịch trong ASEAN

Trong 2 ngày 21-22/11/2022 tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH với vai trò là cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) tổ chức Hội thảo khu vực về thực hiện Khuyến nghị của Ủy ban Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) và Ủy ban Công ước về Quyền trẻ em (CRC) về quốc tịch trong ASEAN.

            Đây là hoạt động do Việt Nam chủ trì trong khuôn khổ Kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban ACWC nhằm tiếp nối những nỗ lực của Việt Nam và UNHCR trong việc thúc đẩy quyền quốc tịch cho phụ nữ và trẻ em trong ASEAN từ năm 2013 đến nay. Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà; ông Ekkaphab Phanthavong, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ  trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN; Bà Nivene Albert Phó Trưởng đại diện, Văn phòng Đa quốc gia UNHCR tại Thái Lan cùng sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của Đại diện ACWC về quyền phụ nữ và quyền trẻ em, đại diện Bộ Tư pháp các nước thành viên ASEAN, các cơ quan chuyên ngành khác của ASEAN về nhân quyền, Ban Thư ký ASEAN, đại diện của các Bộ, ngành, hội, hiệp hội và tổ chức quốc tế có liên quan.