Nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày 7/12, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã phối hợp cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội thảo Phòng, chống đuối nước trẻ em. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa và Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà đồng chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cho biết, thời gian vừa qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành luôn quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành các chương trình, mục tiêu phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em qua các giai đoạn cụ thể, như: Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1248/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030. Và gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp ký Công điện số 398 về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Với vai trò, trách nhiệm trong quản lý nhà nước về trẻ em, Bộ LĐTBXH đã phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, thực hiện các kế hoạch liên ngành phòng, chống đuối nước trẻ em và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo một môi trường an toàn cho trẻ em.

hứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chủ trì Hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao sự vào cuộc mạnh mẽ, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và sự hỗ trợ tích cực từ của các tổ chức quốc tế đối với công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa chia sẻ thêm, vừa qua, Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội đã tiến hành khảo sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em” nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em và việc thực hiện trách nhiệm của các cơ quan liên quan; đề xuất, kiến nghị nội dung, giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Theo đó, Bộ LĐTBXH đã kịp thời ban hành 16 công văn, công điện chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, nhất là phòng, chống đuối nước trẻ em trong mùa hè, mùa mưa, bão, lũ.

Trong Chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 (bao gồm phòng, chống đuối nước trẻ em), Bộ LĐTBXH cũng đã ban hành kịp thời văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chương trình với 11 nội dung và nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, Bộ cũng tập trung tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, điều phối, phối hợp các bộ, ngành và huy động sự tham gia của các tổ chức trong triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, phát triển kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em.