Huyện Nam Trà My tập huấn kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022

Sáng 12.12, UBND huyện Nam Trà My tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 cho 120 đaị biểu là Thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện, Thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các xã, cán bộ làm công tác bình đẳng giới ... Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 của huyện Nam Trà My. Bà Lưu Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh được mời báo cáo viên lớp tập huấn.

Bà Lưu Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH báo cáo tại lớp tập huấn

          Tham dự lớp tập huấn, các đại biểu được trang bị kiến thức về giới, bình đẳng giới; trách nhiệm quản lý Nhà nước và công tác phối hợp thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương; được trang bị kỹ năng phòng, ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các bước thực hiện quản lý trường hợp với người bị bạo lực, xâm hại; cách can thiệp khẩn cấp đối với phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại…

          Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, xã hội trên địa bàn huyện trong việc triển khai, thực hiện công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, từ đó nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Qua đó góp phần phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện Nam Trà My giai đoạn 2021-2025./.

Tin liên quan