QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vải chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 100 tuổi năm 2022

Ngày 25/5/2022 Sở LĐ-TB&XH ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vải chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 100 tuổi năm 2022 cho đơn vị trúng thầu là Hiệu vải Thùy Trang

Ngày 25/5/2022 Sở LĐ-TB&XH ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua vải chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 100 tuổi năm 2022 cho đơn vị trúng thầu là Hiệu vải Thùy Trang, số tiền trúng thầu là 138.489.000 đồng

Tin liên quan